Bu kez SEDAŞ’ın elektriğini kestiler

  • 2014-01-13 07:59:39 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Bu kez SEDAŞ’ın elektriğini kestiler

Darıca Tüketici Hakem Heyeti ülke genelinde örnek teşkil edecek bir karara imza atarak,yapı ruhsatı bulunan meskenlerden şantiye elektriği tarifesi üzerinden ücret alınmasının haksız olduğunu karara bağlayarak geçmiş dönemde ödenen fazla ücretlerin iadesine karar verdi.Evinin müteahhitten kaynaklanan sebeplerden dolayı 4 yıldır iskanını alamadığını belirterek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Bülent Anar,su ve doğalgaz faturalarını normal tarifeden ödediği halde elektrik faturalarının şantiye tarifesinden ücretlendirildiğini ifade ederek Sedaş’ın haksız kazanç elde ettiğini ve aboneliğinin normale çevrilerek ödediği fazla ücretlerin iadesini talep etti.

 

SEDAŞ HALKA EŞİT HİZMET VERMEK ZORUNDADIR

 

Dosyadaki bilgi ve belgeleri inceleyen Darıca Tüketici Hakem Heyeti aldığı karara gerekçe olarak Sedaş’ın elektrik tekelini elinde bulunduran kamu kurumu niteliğinde olduğunu ve verilen hizmetin kamu hizmeti vasfında olduğuna dikkat çekerken,sunulan hizmetin tüm tüketiciler için eşit şartlarda olması gerektiğine vurgu yaptı.

 

MESKENLERE ŞANTİYE TARİFESİ UYGULANAMAZ

 

Tüketici Hakem Heyeti gerekçeli kararında ayrıca şikayete konu olan adresteki meskenin DASK Sigortası ve vergi ödemelerinde mesken olarak kullanıldığının tespit edildiğine vurgu yaparak tüketiciden, tüketilen enerjinin niteliği ve niceliği değişmediği halde şantiye aboneliği denilerek farklı fiyat tarifesi üzerinden haksız yere fazladan ücret alındığının tespit edildiğini belirtti.

 

Bu sebeplerden dolayı şantiye aboneliği dolayısıyla tüketiciden bugüne kadar alınan fazla ücretin iadesine ve Sedaş’ın yapı ruhsatı bulunan meskenlerden şantiye elektriği tarifesini kaldırarak normal bireysel tarifeye geçirilmesine,aksi taktirde 4077 sayılı kanunun 22. maddesi 5.fıkrası gereği İcra İflas Kanunu hükümlerinin uygulanmasına karar vererek mağdur durumdaki tüm tüketiciler için örnek bir karara imza attı.