Gebze’de izleme istasyonu yok!

  • 2013-11-12 08:37:58 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Gebze’de izleme istasyonu yok!

 

New York'ta yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergide Gebze ortam hava kalitesi ile ilgili bir makale yayımlandı.

 

GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd .Doç. Dr. Pınar Ergenekon ve Gebze Belediyesi çalışanlarından Çevre Yüksek Mühendisi Kadir Ulutaş tarafından hazırlanan Gebze ortam hava kalitesinin konu alındığı makale New York'ta uluslararası alanda bilimsel yayın yapan "Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology" adlı dergide yayımlandı.

 

"Heavy Metal Content of Total Suspended Air Particles in the Heavily Industrialized Town of Gebze, Turkey" başlıklı makale ile hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisi Amerika Çevre Koruma Ajansı'nın en tehlikeli hava kirleticileri listesi ve Uluslararası Kanser Araştırma Merkezince kanserojen olarak kategorize edilen bileşikler göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu bağlamda partikül madde ve bunun ağır metal (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni and Pb) içeriğini belirlemek üzere iki ayrı noktada (Beylikbağı ve Güzeller Mahallelerinde)eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ölçümlerde 1000'in üzerinde analiz yapılarak çalışma sonuçlandırılmıştır.

 

Makalede sanayileşen birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşme ile birlikte hızlı bir kentleşme, beraberinde çeşitli çevre sorunlarını getirmiş olduğuna vurgu yapılarak kentleşme yönünden hızlı gelişen bölgelerde trafik, ısınma ve sanayiden kaynaklanan hava kirlilikleri sıklıkla görülebileceği belirtilmiştir.

 

Ulusal basında gündeme yansıyan ve bölgede yaşayan insanların şikâyetleri ile hava kirliliği, bölgesel anlamda çevre sorunları içinde ön plana çıkmıştır. Ancak Gebze ilçesinde hava kalitesinin tespiti için yönetmeliklerde belirlenen birçok kirletici parametrenin sürekli ölçümünü yaparak kirliliğin boyutunu açığa çıkaracak sürekli ölçüm yapan bir izleme istasyonu bulunmamaktadır.  Çeşitli çevresel etkilerin yanında özellikle uzun vadede canlı bünyesinde birikimi neticesinde kanserojen etki göstermesi açısından bölge ortam havasına ait partikül maddedeki ağır metallerin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Yrd. Doç .Dr. Pınar Ergenekon ve Çevre Yüksek Mühendisi Kadir Ulutaş tarafından İngilizce olarak kaleme alınan makalede hava kirliliğinin ağır metal türüne göre kaynaklarının tespiti hedeflenmiş olup gece-gündüz farklılıklarının değerlendirmeleri üzerinde durulmuştur. Dönemsel değişimin yanı sıra meteorolojik şartlara göre farklılıkların belirlendiği çalışmada sonuçlar istatiksel programlar kullanılarak değerlendirilmiştir. Eş zamanlı olarak iki farklı noktandan alınan sonuçlar, Türkiye'den ve dünyandan farklı şehirlerin değerleri ve Avrupa Birliği Hava Kalitesi Standartları ile karşılaştırılmıştır.