SON DAKİKA
Giriş Tarihi : 02-05-2024 18:57

Valilikten sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklama

Kocaeli artan sokak hayvanları şikayetlerinin ardından Kocaeli Valiliğ’nden önemli bir açıklama geldi.

Valilikten sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklama

Kocaeli Valiliği’nden yapılan duyuruda: “Sokak hayvanları hakkında e-mail, CİMER, sosyal medya, dilekçe ve şahsen yapılan şikayetler nedeniyle konuyla ilgili yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yapılacak işlemler ve görevler hakkında Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine resmi yazı yazılmak suretiyle hatırlatmalarda bulunulmuştur.” denilirken, açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

 

BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU

Yazılan yazıda özetle; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon işlemlerinin belediyelerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu belirtilmiştir. Hayvanları Koruma Kanunu'nun ‘Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması’ başlıklı 6.maddesinin 4.fıkrasında; ‘Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde belediyelerce kurulan veya izin verilen hayvan  bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır.’ amil hükmü ile aynı Kanunun Geçici Madde 4 ünde yer alan "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1. maddenin  birinci  fıkrasında  belirtilen  hayvan  bakımevlerini kurmakla  yükümlüdür.’ şeklinde kesin ifadelerin bulunduğuna dikkat çekilmiştir.

 

SOKAK HAYVANLARI İÇİN AYRILAN ÖDENEKLER BAŞKA İŞLER İÇİN KULLANILAMAZ

Devamında ise; ‘Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamaz.2 hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

 

İYİLEŞME İHTİMALİ OLMAYAN HAYVANLAR…

Saldırgan köpekler ile ilgili yine aynı Kanunun ‘İlkeler’ başlıklı 4. maddesinin (g) bendinde yer alan ‘Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.’ hükmünün amil olduğuna vurgu yapılmıştır.  Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin "Belediyelerin alacağı tedbirler" başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; ‘Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…’ ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir.

 

REHABİLİTE EDİLMEMİŞ KÖPEK POPÜLASYONUNUN AZALTILMASI

‘İlimizde bulunan rehabilite edilmemiş köpek popülasyonunun azaltılması maksadıyla ivedilikle kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesi, yapılan çalışmalarda asgari standartların yakalanması’ ve ‘hayvan bakımevi yapımı için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağı’ hususlarında daha önce yazılan yazılarımıza da atıfta bulunulup, yukarıda belirtilen hususlara azami özen ve hassasiyetin gösterilmesi ayrıca gerekli tedbirlerin mevzuatta öngörülen en kısa süre içerisinde alınarak aksamaya mahal verilmemesi hususunda ikazda bulunulmuş, belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi halinde  gereken işlemlerin başlatılacağı noktasında uyarılarda bulunulmuştur.”

AdminAdmin