GÜNDEM
Giriş Tarihi : 23-02-2023 12:42   Güncelleme : 23-02-2023 12:45

TMMOB Gebze'den değerlendirmeler (VİDEO)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Şube Başkanı Ahmet Kadı, düzenlediği basın toplantısında Bina hasar tespiti ve mevcut bina durum tespiti ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

TMMOB Gebze'den değerlendirmeler (VİDEO)

Oda merkezinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmet Kadı, risk yapı analizleri ve performans analizleri ilgili vatandaşların merak ettiği konularda bilgi verdi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini kaydeden Ahmet Kadı, “Bağıra bağıra, ağlaya ağlaya anlatıyoruz. Haksız çıkmaktan mutlu olamayacağımız bir şey. Maalesef haksız çıkmadık. Şimdi İstanbul depremi için öngörülen senaryo var ve biz her zamanki gibi yine bu konuların peşini bırakmayacağız. Biz nerede yanlış yaptık bunu konuşacağız. Yaralarımızı saracağız ama yaralanmayalım. Bundan sonra bir şey yapma vakti geldi” dedi.

 

Hasar dışarıdan görülür

 

Bir binanın hasarlı olup olmadığının büyük ölçüde gözle görünür bir muayene ile ortaya çıktığını ifade eden Ahmet Kadı, “Kolon, kiriş, döşeme ve temeller ile burada oluşan ve oluşacak hasarlar çatlak, kırılma ve ezilme gibi durumları gözle görülebilir. Zeminin sağlamlığı, binanın kalitesi, yapı denetim bunların hepsi önemli” dedi.

 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİNA HASAR TESPİTİ

DEPREMİN HEMEN SONRASINDA BİNALARIN KULLANILABİLME DURUMUNU ACİL VE HIZLI OLARAK ORTAYA KOYABİLMEK İÇİN İKİ TEMEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ KULLANILIR.

BINA HIZLI KULLANIM KODLAMASI (BHK)

Depremin hemen sonrasında depremin binaya verdiği hasan görsel olarak incelemek için yapılır.

Sadece gözleme dayalı olan bir inceleme yöntemidir. • AutoDepremin hemen sonrasında yapılacak acil ve hizli görsel incelemeye dayalı olarak ve kullanım durumunu renk kodlaması (yes/san/kırmızı) ile etiketleyerek ortaya koyar.

AutoKonusunda deneyimli ve kod ataması hakkında gerekli eğitimi almış inşaat mühendisleri tarafından yapılır.

AutoDepremin hemen sonrasında binaya kalıcı veya kısa süreli olarak girilip girilemeyeceğini tespit eder.

 

1. BINA DURUM ÖN DEĞERLENDİRMESİ (BDD)

Bina Performans Değerlendirmesi (BPD) aşamasına geçilmeden önce bina hakkında gözleme dayalı bir -Ön İzlenim» oluşturma aşamasıdır. a esas teşkil eden projeler (ilgili belediyeden, tapudan Binan Elde edilen projelerle birlikte bina mahallinde görsel invs.) elde edilir. celeme yapılır ve gerekli ise yerine röleve çalışması yapılır. Görsel inceleme esnasında mevcut yapı malzemesinin kalitesini tahmin etmek maksatlı tahribatsız deneyler yapılır.

Incelemeyi yapan mühendis, gözlemlerinin yanı sıra basit hesaplar yaparak veya hızlı tarama için geliştirilmiş ve kalibre edilmiş çeşitli puanlama yöntemlerini kullanarak, ayrıca taşıyıcı sistem düzensizliklerini, korozyon (paslanma) durumunu, varsa çatlaklanı değerlendirerek, binanın mevcut durumuna yönelik Ön İzlenim ve Değerlendirmelerini ortaya koyar.

Bu çalışmalar, yapı uzmanlık alanında SIM (Serbest İnşaat Mühendisi) belgesine sahip, bina tasarımı ve inşası konularında deneyimli uzman Inş.Müh. (Mühendislik Büroları) tarafından yapılır.

Binanın depreme karşı güvenliği ile ilgili değerlendirmeyi, Bina Durum On Değerlendirme Raporunda «On Izlenim- ayrıntısında ortaya koyar ve en önemlisi; bir sonraki ayrıntılı mühendislik çalışmalarının (BPD ver BGP aşamalan) gerekliliği hususlarını netleştirerek sonuçlar bölümünde önerisini net olarak ortaya koyar. BDD raporunda güvensiz olduğu değerlendirilen binalar için ilgili mühendisin sorumluluğunda BPD ve BGP çalışmalarına gerek olmadığına da karar verilebilir.

 

BİNA HASAR TESPİTİ (BHT)

 

Depremin hemen sonrasında depremin binaya verdiği hasan belirlemek için yapılır.

• Sadece gözleme dayalı olan bir inceleme yöntemidir.

Binanın hasar durumunu (Hasarsız, Hall, Orta, Ağır)özet bir «Hasar Tespit Raporu ile ortaya koyar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, İlgili Belediye yetkilileri veya IMO yetkilileri tarafından yapılır.

Depremin hemen sonrasında binaların yıkılıp yıkılmayacağını resmi bir raporla tespit eder.

 

MEVCUT DEPREM ÖNCESİNDE VEYA SONRASINDA BİNALARIN TAŞIYICI SİSTEM DURUMUNU ve HASAR GÖRME POTANSİYELİNİ TESPİT EDEBİLMEK İÇİN TEMEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ.

BDD Çalışmaları, Deprem öncesinde veya sonrasında bina sahibinin (bina yönetiminin) isteği doğrultusunda yapılır.

2. BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (BPD)

BPD çalışmaları Depremin öncesinde veya sonrasında yapılır.

• Binaya ait projeler ve ayrıntılı saha röleve çalışmaları ile tüm yapısal sistemin (kolon, kiriş, perde, temel, zemin vs.) tanımlandığı, beton kalitesi ve donatı durumunun tüm bina için eksiksiz olarak netleştirildiği, TBDY-2018 'de (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018) belirlenen koşullara göre tüm binanın bilgisayar ortamında çözümlendiği inceleme yöntemidir.

TBDY-2018 ilgili bölüm esaslarına uygun olarak ve ileri yapısal çözümleme yöntemlerini kullanarak taşıyıcı sistem elemanlarının görebileceği hasarlar bilgisayar ortamında tahmin edilip; binanın depreme karşı güvenli olup olmadığı ve sağlayabildiği performans -Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi Raporu ile ortaya konulur.

• Konusunda uzman ve İnşaat Mühendisleri Odası (IMO) tarafından İşyeri Tescil Belgesi (ITB) belgesi verilmiş mühendislik ofisleri tarafından yapılır.

• Binanın öngörülen depremler etkisinde göreceği hasarın kabul edilebilir seviyeyi aşıp aşmadığını tahmin eder. Binanın güçlendirme yapılarak kullanılabileceğini veya yıkılması gerektiğini kesin olarak tespit eder. Binanın güçlendirme yapılarak istenilen deprem performansını sağlayabileceği ortaya konulursa bir sonraki aşama olan «Bina Güçlendirme Proje Çalışmaları aşamasına (BGP) geçiş yapılır.

AdminAdmin