CHP’de kongre süreci başlıyor

  • CHP’de kongre süreci başlıyor

CHP PM’de kabul edilen yeni yönetmelikle seçimlerde ittifaklar olması halinde ön seçim yerine milletvekili adaylarının tamamının merkez yoklamasıyla belirlenmesine ilişkin değişikliğe gidildi. Öte yandan CHP’de kongre sürecinin 1 Ekim’de başlayacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında tüzük değişikliklerine ilişkin uyum yönetmeliklerine son şekli verildi. CHP PM’de yapılan yönetmelik değişikliğiyle milletvekili adaylarının belirlenmesinde yeni kriterler belirlendi.

MYK’YA İTTİFAK KURMA YETKİSİ
Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) görev tanımları arasına ‘ittifakları’ kurma yetkisi de eklendi. Yönetmeliğe eklenen yeni bir fıkrayla MYK’nın görevleri arasına, “Siyasi ve seçim ittifaklarına ilişkin görüşmeleri yürütür” hükmü de eklendi. Yeni düzenlemeye göre bundan sonra MYK, PM’den yetki almadan doğrudan ittifak görüşmelerini yürütebilecek.

MYK’YA ADAYI RET ETME YETKİSİ
Milletvekili adaylarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle ise, “Merkez Yönetim Kurulu, açıkça sakınca bulunan durumlarda başvuruda bulunan aday adayının başvurusunu reddedebilir” düzenlemesine gidildi. PM’de kabul edilen yönetmelik değişikliğiyle CHP’de milletvekili adaylarının belirlenmesi yöntemleri de tüzük değişikliğine göre yeniden düzenlendi.

ADAYLIK İÇİN ÜÇ KRİTER
Yeni yönetmelikte her ne kadar, “Merkez Yoklaması, Ön seçim ve Aday Yoklaması öncelikli yöntemlerdir” ifadesi yer alsa da, ittifak ve erken seçim durumlarında parti yönetimine ‘ön seçime’ başvurmama yetkisi verildi. Zira yeni düzenlemeyle, “Merkez yoklaması yöntemi uygulanarak belirlenecek adayları toplam sayısı, Genel Merkezce Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulan partinin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde on beşinden fazla olamaz” hükmü aday saptama yönetmeliğine girdi.

O İLLER DAHİL DEĞİL
Ancak partinin son genel seçimlerde yüzde ondan az oy aldığı seçim çevrelerinde gösterilen toplam milletvekili aday sayısı ile örgüt denetiminde sandık konulması suretiyle yapılacak eğilim yoklaması sonucu belirlenecek milletvekili aday sayısı, bu orana göre hesaplanan milletvekili aday sayısına dahil edilmeyecek.

FERMUAR YÖNETİMİ
Parti Meclisi bu yüzde on beş kotayı bir seçim çevresinin tümü için kullanabileceği gibi Siyasi Partiler Kanununun 37’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre göstereceği yüzde beş merkez adayları haricinde, ön seçim, aday yoklaması ya da eğilim yoklaması yaptığı seçim çevrelerinde sıralar ayırmak suretiyle de kullanabilecek.

İTTİFAK VARSA ÖN SEÇİM YOK
Siyasi ittifak ihtiyacının ortaya çıkması ya da bir yıldan fazla olmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izleyen 1 Ekim günü başlayacak yasama yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Parti Meclisi bu yüzde on beş kotayla bağlı olmadan aday saptayabilecek. Yani seçimlerin bir yasama yılı dolmadan yenilenmesi veya ittifak seçeneklerinin ortaya çıkması durumunda CHP yönetimi milletvekili adaylarının yüzde 15’ini değil, tamamını merkez ataması yöntemiyle belirleyebilecek.

YÖNTEM ÖRGÜTE DE SORULACAK
Yeni tüzüğe göre yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına il örgütünün de görüşünün de alınması şart koşuldu. Ayrıca milletvekili seçiminde Parti Meclisi, önseçim ya da aday yoklaması yapılan bir seçim çevresindeki aday listesinde, merkez adaylığı için Siyasi Partiler Kanunundaki ilkelere göre yeteri kadar sıra ayırabilecek.

KONTENJANA İKİ DÖNEM FRENİ
Yönetmelikte yer alan bir başka düzenlemeyle, bir kişinin iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemesine son verilecek. Ancak bu kural, bir yıldan fazla olmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarih izleyen 1 Ekim günü başlayacak yasama yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde uygulanmayacak.

ÖN SEÇİME GİRENE MERKEZ YASAK
Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, ön seçim ya da aday yoklamasına katılanlar, merkez adaylığı için başvurması yasaklandı. Yönetmelikte, “Parti Meclisi, adayları belirlerken kadınların, gençlerin ve engellilerin TBMM’de temsiline özen gösterir” hükmü de eklendi. Diğer yandan CHP’de kongre sürecinin 1 Ekim’de başlayacağı öğrenildi. 

Diğer Haberler

0 Yorum

Yorum yapmak için lütfen üye girişi yapınız...