Akademisyenler bütçeyi protesto etti

  • 2013-12-25 01:53:09 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Akademisyenler bütçeyi protesto etti

 

 

 

Türk Eğitim-Sen akademisyenlerin ekonomik problemlerinin giderilmesi ve hak kayıplarının telafi edilmesi talebiyle Gebze İleri teknoloji Eğitim Enstitüsü önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.

 

Çayırova’daki Gebze İleri teknoloji Enstitüsü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına, Türk Eğitim Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve sendika üyesi eğitimciler ile enstitüde görev yapan akademisyen ve öğretim üyeleri katıldı. Basın açıklamasını Şube Başkanı Mustafa Kılıç yaptı.Kılıç üniversitelerin en önemli aktörleri olan akademisyenlere gereken değerin verilmediğini ileri sürdü.

 

Üniversitelerin yetiştirdiği ve barındırdığı beyinler, sahip olduğu dinamizm ile yeni fikirlerin ortaya çıkmasına, yeni buluşlar aracılığıyla teknolojinin ve insanlığın ilerlemesine doğrudan katkı sunan eğitim kurumları olduğunu belirten Mustafa Kılıç, bu nedenle üniversitelerin, bilimsel ve teknik geliştirme merkezleri olmanın ötesinde birer felsefi tartışma ortamı olarak çevrelerini bilinçlendirme ve bu yönüyle bulunduğu bölgenin bilinç ve kültür düzeyini yükseltme işlevini de üstlendiğini belirtti.  Bilim insanlarının, gelecek kaygısı taşımadan, herhangi bir dışlanmaya uğramayacağının bilinci içinde çalışma ve fikirlerini açıklama özgürlüğüne sahip olmak zorunda olduğuna dikkat çeken Mustafa Kılıç şöyle devam etti; “Çağın ötesine geçmiş, her konuda öncü, geleceğe yön veren devlet idealine ancak güçlü üniversiteler ve kendisini bilime adamış akademisyenler ile mümkün olur. Üniversitelere değer ve kalite katan ise fiziki ortamdan daha çok barındırdığı akademisyenlerin nitelikleridir. Akademisyenlerimizin üniversitelerin en önemli aktörleri, eğitimin uygulayıcısı olduğunu düşündüğümüzde, onlara ne yazık ki gereken değerin verilmediğini üzülerek görmekteyiz”

 

Akademisyenlerin sayısının yetersiz, ücretlerinin düşük ve özlük haklarının kısıtlı olduğunu öne süren Mustafa Kılıç, talepleri de sıraladı. Kılıç; “Akademik personelin bilimsel çalışmalarda yaptığı harcamaları karşılamak üzere tüm akademik personele, en düşüğü aylık 500 TL’den başlamak üzere, araştırma-geliştirme ödeneği adı altında ödenek tahsis edilmelidir. Akademik personele yapılan bütün ödemelerin emekli maaşına esas sayılmasıyla, öğretim görevlilerimizin emekli maaşlarının da hak ettikleri seviyeye çıkarılması sağlanmalıdır. Akademisyenlerimizin yıllardır eriyen maaşlarının telafisi, ekonomik büyümeye her yönüyle katkıda bulunan insanlarımızın hak ettiği ücrete kavuşmasıyla mümkün olacaktır. Hükümet, bilim adamlarımıza da pastadan düşen payını vermek zorundadır.” diye konuştu.