Okula başlama maliyetleri yüzde 15 arttı

  • 2019-09-04 09:28:19 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Okula başlama maliyetleri yüzde 15 arttı

9 Eylül 2019 tarihinde okulların açılacak olması nedeniyle veliler çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yoğun bir alış veriş mesaisine başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda okula başlama maliyetleri, birçok ailenin bütçesine, ağır bir yük getirdi.  Eğitim-İş Sendikası yaptığı araştırmada, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere başlayacak öğrencilerin “okula başlangıç maliyetlerini” objektif olarak ortaya çıkardı. Araştırma sosyo-ekonomik düzeyi farklı üç bölgede yapıldı. Piyasadaki 124 ürünün gerçek fiyatları üzerinden yaptığımız araştırma, okula başlayan bir öğrencinin veliye getirdiği yükü tüm detayları ile ortaya çıkardı. (Araştırma sonuçlarına servis, öğle yemeği, kıyafet, kırtasiye, çanta, ayakkabı giderleri dahil edilmiştir.)

OKULA BAŞLANGIÇ GİDERLERİ

Yapılan araştırmada şu sonuçlar ortaya çıktı; ‘’2019-2020 eğitim öğretim yılında; Okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1198,07 TL olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %13,81, İlkokul 1’inci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1813,77 TL olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %11,65,

Ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç gideri 1991,48 TL olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %17,09,

Liseye başlayan öğrencinin ise 2144,83 TL olarak tespit edildi.Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %17,20,

TÜM eğitim kademelerindeki ortalama artış ise %14,93 olarak gerçekleşti.

Tüm bu verilere dayalı olarak; 2020 lira asgari ücretle yaşamını devam ettiren bir aile, ilkokula başlayan çocuğu için bir aylık maaşını, memur ise maaşının yarısından fazlasını okula başlama gideri olarak kullanıyor.

Yaptığımız bu araştırmada, belirtilen rakamlar içerisinde, okula zorunlu alınan bağışlar, sınıfların dizaynı için toplanan paralar, velilerin çocuklarına verdikleri harçlıklar bulunmuyor. Yasa dışı yollardan bağış adı altında alınan bu ücretleri de eklediğimizde, özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere, okul giderleri ciddi bir yük olacak. Sabit ve dar gelirli aileler bu yükün altından çok zor kalkacak.

Anayasa’nın 42’nci maddesine göre, temel eğitim, tüm vatandaşlarımıza eşit ve parasızdır. Sosyal devlet anlayışı gereği, ülkemizdeki tüm çocukların eşit şart ve olanaklarda eğitim almalarını sağlayacak ortamlar hazırlamalı. Sosyal devlet zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin tüm giderlerini karşılamalı.’’