Baro’dan zehir zemberek açıklama

  • 2013-12-10 09:58:06 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Baro’dan zehir zemberek açıklama

 

Kocaeli Barosu’ndan zehir zemberek İnsan Hakları açıklaması. Baro yönetimi; ‘’ Hakları Evrensel Beyannamesi ve benzer uluslar arası sözleşmeler ile korunmuş haklar yatmakta iken, Gezi Parkı ve benzeri eylemlerde siyasi erk’in bu tür gösteri ve yürüyüşlere çok sert reaksiyon göstererek çok sayıda insanımızın  yaralanmasına, ölmesine sebebiyet veren tavrı ve yönetim anlayışı tüm bu sözleşmelerde kabul edilen güvenceleri boşa çıkarmakta, bu da toplumsal barışın kalıcı olmasını engellemektedir. ‘’ dedi

 

Kocaeli Barosu 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Baro yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; ‘’10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 217 sayılı kararı ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiştir.  Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi olan ülkemiz tarafından da bu beyannamede kabul edilen İnsan Hak ve Özgürlüklerine İlişkin Temel İlkelerin benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak için 06 Nisan 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararı çıkartılmıştır. Bu Bakanlar Kurulu kararı ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Resmi Gazetede yayınlanması, okullarda okutulması, gazete ve radyolarda yayınlanması, yorumlanması sağlanmıştır.

 

Bu çabaların üzerinden 65 yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef bugün ülkemizde halen yoğun insan hakları ihlalleri yaşamaktayız. 

 

Sadece 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde kabul edilen ilkeler değil, o günden bu yana insan hak ve özgürlüklerini, ekonomik, toplumsal, kültürel, kişisel ve siyasi hakları güvence altına alan çok sayıda uluslar arası sözleşmelerinde ülkemiz tarafından imza altına alınmasına rağmen bireyin hak ve özgürlüklerinin korunmasının önüne sürekli devleti kutsallaştırıcı anlayışın hakim kılındığı sistemden kurtulmamız mümkün olmamıştır. Bugün ülkemizde yargı ve hukuk alanında yaşadığımız sorunların, çevre ve ekolojik sorunlarımızın, ifade özgürlüğü ve basın alanında yaşadığımız sorunların, yaşam hakkı, eğitim hakkı, dil-din-ırk ayrımcılığına ilişkin tüm sorunlarımızın temelinde tarafı olduğumuz uluslar arası sözleşme hükümlerine aykırı davranan devlet geleneğimiz yatmaktadır.

 

Her türlü muhalif görüşün, gösterinin ve yürüyüşün temelinde insan Hakları Evrensel Beyannamesi ve benzer uluslar arası sözleşmeler ile korunmuş haklar yatmakta iken, Gezi Parkı ve benzeri eylemlerde siyasi erk’in bu tür gösteri ve yürüyüşlere çok sert reaksiyon göstererek çok sayıda insanımızın  yaralanmasına, ölmesine sebebiyet veren tavrı ve yönetim anlayışı tüm bu sözleşmelerde kabul edilen güvenceleri boşa çıkarmakta, bu da toplumsal barışın kalıcı olmasını engellemektedir.  Ülkemizi  demokratik, insan haklarına saygılı, özgürlükçü bir hukuk devleti haline getirmek için  başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere tüm kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına alan  uluslar arası sözleşmelerin tam ve eksiksiz olarak iç hukuk kuralı gibi uygulanmasını sağlamalıyız. Bir hukuk kurumu olan Kocaeli Barosu bu konudaki gayretlerini geçmişte olduğu gibi, gelecekte de hiçbir zaman esirgemeyecektir.