Gebze'de meclis toplanıyor

  • 2019-01-01 08:42:34 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Gebze'de meclis toplanıyor

Gebze Belediye meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını 3 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleştirecek.

Gündem ve görüşülecek konular ise şöyle:

 

1- Belediyemize ait Ulus Semt Polikliniğin yapım işi bittikten sonra Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna tahsis edilmesine ilişkin Plan Bütçe-Hukuk Dilekçe Komisyonu Raporu,
2- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 18 adet parseller üzerinde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almış olan şahıslar ile bunların kanuni ya da akdi haleflerine doğrudan satışlarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
3- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 16 adet parseller üzerinde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almış olan şahıslar ile bunların kanuni ya da akdi haleflerine doğrudan satışlarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
4- İlçemiz sınırlarında özel mülkiyetlerde ağaç budama hizmetleri ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
5- İlçemiz sınırlarında yeni yapılan yapılarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği gereğince var olan ağaç dikme mükellefiyetinin dikilecek ağaç başına 20 TL olarak belediyemizce tahsil edilip yine ağaç dikme hizmetlerinde kullanılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI: 

6- Osmanyılmaz Mah. 2469 ada, 1,2; 2738 ada 1,2,4,5, 2747 ada 1,2,3,4,5 parsellerde plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
7- Osmanyılmaz (Ulus) Mah. 4756 ada 7 nolu parselde plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
8- Duraklı (Kangıllı) Mah. 183 ada 62 nolu parselde plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
9- Melemezli Mah. 171 ada 49 nolu parselde plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu

 TEKLİFLER:


10- Denetim Komisyonuna 5 üye seçimi (Gizli oyla),
11- Fazla çalışma ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi,
12- Geçici İş Pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,
13- Boş kadrolara karşılık çalışan sözleşmeli personel ücret ve ek ödeme tespitine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,
14- Memur dolu kadro derece değişikliğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,
15-  Yapı Kayıt Belgesi alan 49 adet parselin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,
16- Osmanyılmaz mahallesi 649 ada 252 nolu 135 m² alanlı mükerrer kayıtlı parselin satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,
17- E5 2. bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,
18- Ulus Mah. 4665 ada 5 nolu parselde plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,