Kocaeli Büyükşehir Belediyesi suç işliyor!

  • 2018-11-07 10:23:50 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi suç işliyor!

Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli İl Örgütü,  Atık Yakma Tesisi için 12 bin ağacı kesileceğini, bunun da  doğa katliamına neden olacağını ileri sürerek AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin suç işlediğini ileri sürdü.

İl Örgütü, konu hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi;’’Geçtiğimiz günlerde AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Umuttepe’de yapmak istediği Atık Yakma Tesisiyle ilgili son ÇED raporu kamuoyuna duyuruldu. Bölgemiz Kocaeli bir sanayi bölgesi bildiğimiz gibi. Bu yüzden yoğun bir hava ve çevre kirliliğinin olduğu, özellikle Dilovası’nda artan kanser vakalarıyla zaman zaman ülke gündeminde de yer alan bir bölgede yaşıyoruz.

Çevre kirliliği ve artan kanser vakalarıyla boğuşan Kocaeli’ye bir darbe de AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden geliyor.  AKP’li Belediye, Kocaeli kent merkezinin tek yeşil alanını Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi yani Atık Yakma Tesisi kurmak amacıyla yok etmek istiyor. 204 bin 216 metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan Atık Yakma Tesisi, orman bütünlüğü içerisinde kalmakta olup yapraklı doğal ormanları ve endüstriyel plantasyon ormanlarını kapsıyor. Kuzeyinde İSKİ baraj havzasına komşu olan, Güneyinde Çınarlı Dere su toplama havzasının (kuş uçuşu 2300 m) bulunduğu Umuttepe bölgesindeki binlerce yılda oluşmuş ormanlık alan yok edilecek.

Tesisin yapılacağı bölgenin yakınında Kocaeli Üniversitesi yerleşkesi, tıp fakültesi, hastane ve öğrenci yurtları var. Civarda köyler de var. Yani Atık Yakma Tesisinden açığa çıkacak kirlilik, iyileşmeyi bekleyen hastaları, öğrencilerimizi ve bölgedeki köylülerimizi de etkileyecek. Uzun vadede tıpkı Dilovası gibi bu bölgenin de kanser vakalarıyla anılan bir bölge olması kaçınılmaz olacak.

Projenin son onayını verecek olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının duyurusunda Atık Yakma Tesisiyle ilgili ÇED Raporu da açıklandı. İDK toplantısının 20 Kasım 2018 Salı günü gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantının yeriyse henüz açıklanmadı.

Açıklanan ÇED Raporuna göre, Belediyenin tesisi inşa edeceği bölgede 21 bin 704 adet ağaç bulunuyor. Meşe, sedir, karaçam gibi yetişmesi yıllar sürenağaçların bulunduğu bölgede, AKP’li Belediye 11 bin 804 ağacı kesecek. Elbette olan sadece ağaçların kesilmesi olmayacak. Orman toprağında yaşayan canlılar, ormanın gerçek sahipleri yaban hayvanları ve dolayısıyla bir bütün olarak bu bölgenin havası, toprağı, suyu, doğası etkilenecek yapılacak olan ağaç katliamından.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde Mayıs 2014’te “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Sektörel Rehberleri- ÇED Rehberi-Atık Bertaraf Tesisleri” başlıklı bir yazı yayımlandı. Adı geçen yazıda, Madde 5.2-Yer Seçimi Alternatifleri başlığı altında Atık Bertaraf Tesislerinin kurulacağı yerin seçiminde aşağıdaki konuların göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor:

“5.2-Yer Seçimi Alternatifleri

“Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan en uygun yer seçimi için önerilen adımlar aşağıda sıralanmaktadır.

“Yer seçim süreci:

“-Potansiyel alanların kısa bir listesinin hazırlanması (hem tercih edilen hem de alternatif alanları içerecek şekilde).

“-Her alanın ekolojik ve sosyo - kültürel anlamda tanımlanması.

“-Doğal ve sosyo-kültürel kaynakların bozulması anlamında her alanın etkileri kaldırma kapasitesinin analiz edilmesi.

“-Ciddi çevresel sınırlamaları olan alanların elimine edilmesi.

“-Etkilenen halkla görüşülmesi.

“-Alternatiflerin uygunluğa göre sıralanması ve sebepler ortaya konarak yerin seçilmesi.

“Aşağıdaki hususlar da yer seçimi sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır:

“-Su kaynağı olarak kullanılan besleme alanları veya halkın kullanımında olan baraj gölleri.

“-Alıcı ortama deşarj edilmeden önce atık suların arıtılması gerekliliği.

“-Mevcut hava kalitesi.

“-Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yaşam alanları.

“-Yerleşim merkezlerine yakınlık.

“-Alanın (veya geçiş yollarının) sağlık kuruluşları, okullar ve konutlar gibi alanlara uzaklığı.

“-Deprem ve göçük riski olan alanlar.”

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yukarıda sayılan maddeleri dikkate almadığı çok açık. Bölge halkının istememesine, alternatif yerler bulunmasına, tesisin kurulacağı alanın çevresinde hastane, üniversite yerleşkesi, köyler yer almasına, tesisin doğal yaşamı tehdit etmesine, su kaynaklarına çok yakın olmasına rağmen, Belediye kanunsuzluk yaparak Atık Yakma Tesisini bu iş için kesinlikle uygun olmayan bir alana inşa etmek istemektedir. Buradaki amaç açıktır, yandaş firmalara rant sağlamak. Yapılacak inşaat için ne kadar uzun sürecek, fazladan iş olursa, yani ağaçları kesmek, ormanı yok ederek alan açmak, yeni bir altyapı inşa etmek gibi çetrefilli işler olursa, yandaşa akıtılacak para da o kadar büyük olacaktır. İş daha uzun sürede tamamlanacak, rant katlanarak artacaktır.

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı Atık Yakma Tesisinin ormanlık alanda yapılmak istenmesinin Çevre mevzuatına aykırı olduğunu belirtiyor. Ağdacı’nın verdiği bilgilere göre, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer çevre mevzuatı, atık yakma tesislerinin civarda başka yakma tesisi varsa oraya yapılması gerektiğini belirtir. Tesis yoksa sanayi kuruluşlarının olduğu yere yapılır. Ağdacı, Kocaeli’de İZAYDAŞ Atık Yakma Tesisi olduğunu ve bu tesisin bulunduğu yerde yeni bir atık tesisi için yeterli yerin de bulunduğunu ifade ediyor.

Ayrıca mevzuata göre, atık yakma tesislerinin ulaşımın her daim kolay olması gereken yere yapılması gerektiğini belirtiyor. Ancak bildiğimiz gibi Umuttepe ulaşımın uzun ve zor olduğu bir yerdir. Hatta çetin kış şartlarında daha da zorlaşır.

Altyapısı için ek masraf gerektirmeyen yere yapılır, çevresel etkilerine dikkat edilir, diyor. Ancak açıklanan ÇED raporunda onbinlerce ağacın kesileceği öngörülüyor. Binlerce yılda oluşan doğal ekosistem yok edilerek baştan yeni bir altyapı sistemi yapılacak. Bu da yine büyük rantlar anlamına geliyor.

Ayrıca atık yakma tesisleri su kaynaklarının olmadığı yerlere yapılır. Ancak su kaynaklarının dibinde yapılacağını da yukarıda aktarmıştık. Yani neresinden tutarsanız tutun AKP’li Belediye’nin yapmak istediği yeni Atık Yakma Tesisi kanunsuzdur. Bölge halkı tarafından istenmemektedir. Kocaeli kent merkezinde kalan son oksijen kaynağımızı da yok ederek zaten maruz kaldığımız çevre kirliliğini daha da arttıracaktır. Çocuklarımız daha da kirli bir şehirde doğup büyümek zorunda kalacak. Astım, kronik bronşit ve doğum anomalileri gibi çeşitli hastalıklarla daha küçük yaşta tanışacaklardır.

AKP’giller’in Kocaeli’de rant uğruna yapmak istediği bu doğa katliamına karşı çıkıyoruz. Ormanlarımızın yok edilmesine, ranta kurban edilmesine karşı çıkıyoruz.

AKP’giller ve Parababaları yalnız insana değil, Tabiata da hiç saygı duymamaktadır. Sevgi beslememektedir. Bu sebeple de yeşil alanlarımızı acımasızca tahrip etmekte, yok etmektedir. Onlar sadece Para ve Kâr Tanrısına tapınırlar. Torunlarımız bunları lanetle anacaktır.

Unutmayalım ki dünyamız, bilim insanlarının öngörülerine göre daha üç milyar yıl biz canlılara ev sahipliği edecektir. Doğanın bu hizmetini yapabilmesi için bizim de onun kanunlarına saygılı olmamız ve onu bir bütün olarak (dağlarıyla, ovalarıyla, ormanlarıyla, nehir, göl ve denizleriyle, bitkileriyle, hayvanlarıyla) canı gönülden sevmemiz ve korumamız gerekir. Partimiz, bu bilince sahiptir ve bu sevgiyi taşımaktadır. ‘’