Gebze meclisi yarın toplanıyor

  • 2018-07-02 01:20:05 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Gebze meclisi yarın toplanıyor

Gebze Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 3 Temmuz Salı günü toplanacak. Saat 16.00’daki toplantının gündemi oldukça yoğun.

Toplantıda şu maddeler görüşülüp karara bağlanacak:

1- Müstakil parsel satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

2- Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün ek hizmet binası inşaatına ilave yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu 

3- Türkan CAN’ın 4756 ada 7 nolu parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
   
  

4- Vekaleten Merve ÖZDEMİR’in 730 ada 7 nolu parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

5- SEDAŞ Gebze İşletme Şebeke yapım Biriminin Barış Mah, İnönü Mah, Cumhuriyet Mah, Gaziler Mah ve EskihisarMahallelerinde 6 adet noktaya trafo konulmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

6- İlgili kamu kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan Barış Mah. 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliğineilişkin İmar Komisyonu Raporu,

7- Belediyemize ait Gebze İlçesi, Çayırova Mah. 6365 ada 2 parsel numaralı 7053,68 m² alanlı taşınmazın spor salonuyapılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

8- Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem hattı projesi kapsamında İstasyon ve depolama alanında kalan ilçemiz Pelitli Mah. 2151nolu 828.33 m² alanlı parselin tamamının, 2152 nolu parselinde bir kısmının bedelsiz olarak Kocaeli büyükşehir Belediyesinedevrine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

9- Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem hattı projesi kapsamında İstasyon yerlerinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait M.Paşa Mah.3005 ada 8 nolu 277 m², 3005 ada 12 nolu 116 m² alanlı parselin tamamının ve 3005 ada 5 nolu parseldeki 3/133 hissemizinbedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

10- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi,

11- Kurbanlık Alanı ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

12- İlçe Müftülüğünün Barış Mah. 1183 ada 12 nolu parselde bulunan dini tesis alanının 1183 ada 7 ve 9 nolu parsellere doğrugenişletilmesine ilişkin teklifi,

13- Dilek ÇOBANOĞLU’nun 2784 ada 8 nolu parselden geçen 7 m. genişliğindeki yolun kaldırılmasına ilişkin teklifi,

14- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 4680 ada 1 parselin dini tesis alanı olan kullanımının eğitim tesisleri alanı olması, 4888 ada 2parselin ilköğretim tesis alanı olan kullanımının bir kısmının dini tesisi alanı olmasına ilişkin plan tadilatı teklifi,

15- Plan ve Proje Müdürlüğünün 5710 ada 1 parselin güneybatı kesiminin sosyo kültürel tesis alanı olmasına ilişkin plandeğişikliği teklifi,

16- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Tatlıkuyu Mah. 752 ada 11 nolu parsele ilişkin plan tadilatı teklifi,

17- Haydar KARAKURT’un İnönü Mah. 43 ada 162 nolu parsele ilişkin plan tadilatı teklifi,

18- E-5 2. bölge imar planına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin Plan Proje Müdürlüğü teklifi,

19- 1 ada 2 parsel ile 3 ada 1 parselin üniversite alanı olan kullanımının bir kısmının teknoloji geliştirme bölgesi alanı olmasınailişkin plan değişikliği teklifi