Demokrasiye sahip çıkın!

  • 2018-06-22 08:01:43 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Demokrasiye sahip çıkın!

Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1 Nolu Şube Temsilcileri 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde tüm emekçiler ve ülke için, kritik olacağı bilinciyle sandıklarda ve meydanlarda olacaklarını açıkladı. Temsilcilik binasında konu hakkında basın açıklaması yapıldı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Emine Çalık tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;’’24 Haziran seçiminin tüm emekçiler ve ülke için, kritik olacağı bilinciyle sandıklarda ve meydanlarda olacağız.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; sadece devlet memurlarının iş güvencesini değil, ülkedeki bütün çalışanların güvenceli, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalarını sağlamak için mücadele edeceğiz.

Kamu emekçileri ve işçiler, ekonomik krizi yaşamın her alanında yakıcı bir şekilde hissetmektedir.  Ülkedeki ekonomik ve siyasi krizin faturası emekçilere çıkarılmak istenmektedir.

Siyasal iktidar, OHAL’i ve KHK’ları kalıcı hale getirmesiyle parlamenter demokratik sistemimizi geri götürdüğü gibi onarılamaz yaralar açmıştır.

Bu tarihi ve yaşamsal sınavın başarı ile verilebilmesi için Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için 24 Haziran seçimlerinde mücadeleye bu ilkeler doğrultusunda katkı sağlamak tüm emekçilerin görevidir.

 ÇÜNKÜ;

Ekonomik krizi, işsizliği ve esnek çalışma biçimlerini önlemek için,

Eğitimin ve sağlığın paralı hale getirilmesine ve şehir hastanelerine dur demek için,

OHAL ve KHK’ların kaldırılması için,

Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve iş güvencesi başta olmak üzere tüm taleplerimiz için,

Sosyal devlet uygulamalarının tasfiye edilmesini önlemek için,

Irkçılığa, gericiliğe, bölücülüğe ve her türlü faşizme dur demek için,

Emperyalist politikaları, sömürüyü ve kapitalizmi yıkmak için,

Kamu Emekçilerinin iş güvencesi olan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu” değiştirilerek kamu emekçilerinin performansa dayalı esnek çalışma yöntemi ile güvencesiz çalışmaya dur demek için,

Milli Gelir paylaşımında adalet ve eşitliğin sağlandığı sosyal devleti yeniden tesis etmek için,

Parlamenter demokrasiye sahip çıkmak için,

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin devam etmesi için,

Ve diyoruz ki;

24 Haziran seçimlerinde; demokrasiye, sosyal hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne, laikliğe, katılımcı parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için demokratik mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecektir.