VELİ-DER basın toplantısı

  • 2018-03-05 12:41:03 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
VELİ-DER basın toplantısı

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Kocaeli Şubesi düzenlediği basın toplantısı ile, öğretmenlerin güvencesizleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamak istediği performans değerlendirme sisteminin asıl hedefi, öğretmenlerin performansını ölçmek bahanesiyle, eğitimde ücretli, sözleşmeli ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak, uzun vadede eğitim emekçilerinin sınırlı iş güvencesini ortadan kaldırmaktır.

Performans değerlendirme sistemi, öğretmenlik mesleğini değersizleştirirken Öğretmen-öğrenci ilişkisini zedeler. Velileri ‘müşteri memnuniyeti’ anlayışı ile değerlendiren bu uygulamayla okullar bir şirket gibi yönetilmek istenmektedir, öğretmenlerin müşterileri memnun etmek için daha fazla çalışmaya itmesi, dolayısıyla çalışma saatlerinin artması kaçınılmazdır.

“Öğretmenlere performans değerlendirmesi adı altında puan verilmesi ve bu puanların değerlendirme ölçütü olarak kullanılacak olması, eğitimde yeni çatışmaların ortaya çıkmasına neden olacak, okullarda herkesin birbirinin “rakibi” olduğu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının bozulmasına yol açacaktır.

“Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemi için faydalı bir şey yapmak istiyorsa uyguladığı eğitim politikalarının neden birer birer çöktüğünün yanıtını aramalı ve çözüm yolları bulmalıdır.

Öğretmenlerin birbirleriyle yarıştırılması değil, çocuklarımız için işbirliği ve dayanışma içinde olması daha doğru olacaktır.

Objektif ve bilimsel kriterleri esas almayan, güvencesiz çalışmaya zemin açan ve çalışma barışını bozan Performans ölçmeye yönelik formları doldurmayacağız, öğretmenlerimizin güvencesizleştirilmesine neden olmayacağız.