Gebze meclisi toplanıyor

 • 2018-02-27 12:21:39 Tarihinde Yazıldı
 • yazdir Yazdır
Gebze meclisi toplanıyor

Gebze Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı 1 Mart Perşembe günü saat 16:00’da Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşecek.

Mart ayı meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

 •  Yoklama – Açılış.
 • 1 Şubat  2018 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması     
 1.  Diğer Kurum ve Kuruluşların Taleplerinin Karşılanmasına ilişkin Plan ve Bütçe- Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Ortak Raporu,
 2.  Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
 3. Gebze Belediyesi sınırları içinde bulunan mer’i imar planlarında Depolama Alanında kalan 3 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
 4. Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin güncellenmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu,
 5. Belediyemizin Şirketi Marmara Uzmanlar İnşaat San ve Tic. Ltd.Şti.’nin sermaye artışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
 6. Osmanyılmaz (Beylikbağı) Mah. 4888 ada 3,7 ve 8 nolu parseller Belediyemiz tarafından Sarı Cami Meydan ve çevre düzenlemesinde Teknik ve Sosyal Altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
 7. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurularak 1 adet Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Ortak Raporu,

8.   Çayırova Hicret Vakfı’nın Çayırova Mah. 3935 ada 27 ve 28 nolu parsellerin özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı olmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

9.   Cumhuriyet Mah, 2 ada 22 nolu parselin içinden geçen yolun kaldırılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

10.               4280 ada plan tadilatına askı süresi içinde yapılan  itirazın değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

11.               Pelitli Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Planlarına askı süresi içinde yapılan itirazların                      değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

 

12.               Mustafapaşa Mah. 3079 ada 13 nolu 2065,35 m² alanlı parsel dini tesis alanında kaldığından dolayı Gebze Belediyesi mülkiyetindeki 14411/41207 (720,55) hissenin Maliye Hazinesi adına devrine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

13.               Gebze Otoyol Kuzeyine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin onaylanmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

14.               İlçemiz Ovacık, Yağcılar ve Mudarlı Mahalleleri yerleşik alan sınırlarında yapılan  planlara askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

15.               İlçemiz Barış Mah. 1183 ada 7 numaralı parselin güney-batı kesiminde trafo alanı ayrılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

16.               Mutlu BALTA ve Ahmet GENÇ’in Muallikköy Mah. 1408 ve 1409 parsellerdeki imar planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin teklifi,

17.               Tatlıkuyu Mah. 876 ada 7 parselin kuzeyinden 3 mt lik yol geçirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

18.               Tavşanlı Mah. 1552 parselin doğusundaki tescil harici alan ile ilgili Plan ve Proje Müd.teklifi,

19.               Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurularak 1 adet Çevre Koruma ve Kontrol İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,

 

20.               Zonguldak İli Saltukova Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi,