Şubat meclisi toplanıyor

  • 2018-01-31 05:28:42 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Şubat meclisi toplanıyor

Gebze Belediyesi Meclis toplantısı 01 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantısında gerçekleşecek.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşecek olan Şubat ayı meclis oturumunda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;  

RAPORLAR :

1.      Belediyemiz tarafından yapılacak kamulaştırma işlemleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

2.      Osmanyılmaz Mah. 5945 ada 40 parsel üzerindeki binada bulunan zemin kat 1-2-3-4-6-7-8-9-10 ve 11 nolu bağımsız bölümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsisine ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Ortak Raporu,

3.      Plan notlarına Bakım Akaryakıt İstasyonlarına ekleme yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

4.      Fen İşleri Müdürlüğünün talebi doğrultusunda yol güzergahının değiştirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, 

5.      4808 ada 1 parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

6.      Diğer Kurum ve Kuruluşların Taleplerinin Karşılanmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,

7.      Pelitli Mah (eski 1653) yeni 153 ada 488 nolu parseli içine alacak şekilde yaklaşık 24 dönümlük orman vasıflı alanın Gençlik ve Spor Bakanlığına devrinin alınması ve alana Belediyemizce spor tesisi (Veledrom) yapılarak aynı bakanlığa devri için İzmit Orman İşletme Md.lüğü ile protokol yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

8.      Pelitli Mah. 1352 parseldeki yaklaşık 253 dönümlük alanın spor ve kamp tesisleri alanı olarak düzenlenmek üzere İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden yer tahsisinin alınması, spor tesisinin yapılması, devri ve işletmesi ile ilgili hak  ve yükümlülükleri belirten protokol yapılmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi,

9.      Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak                   Müdürlüğü teklifi,

10.  Gebze Belediyesi sınırları içinde bulunan mer’i imar planlarında Depolama Alanında kalan 3 adet parselin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

11.  Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin güncellenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğü teklifi,

12.  Çayırova Hicret Vakfı’nın Çayırova Mah. 3935 ada 27 ve 28 nolu parsellerin özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı olmasına ilişkin tadilatı teklifi,

13.  Cumhuriyet Mah, 2 ada 22 nolu parselin içinden geçen yolun kaldırılmasına ilişkin Plan Proje müdürlüğü teklifi,

14.  4280 ada plan tadilatına askı süresi içinde yapılan  itirazın değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

15.  Pelitli Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Planlarına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

16.  Belediyemizin Şirketi Marmara Uzmanlar İnşaat San ve Tic. Ltd.Şti.’nin sermaye artırıma ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,

 

17.  Osmanyılmaz (Beylikbağı) Mah. 4888 ada 3,7 ve 8 nolu parseller Belediyemiz tarafından Sarı Cami Meydan ve çevre düzenlemesinde Teknik ve Sosyal Altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi,