Meclis toplanıyor

  • 2018-01-02 08:24:25 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Meclis toplanıyor

Gebze Belediyesi Meclis toplantısı 03 Ocak Çarşamba günü saat 16:00’da toplanacak.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşecek olan Ocak ayı meclis oturumunda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

1-İlçemiz sınırları dahilinde Oto yıkama işyerlerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu, 

2-02,11,2017 tarih ve 2017/ 203 sayılı meclis kararıyla isimlendirilen 1 adet parkın isminin eskiden mevcut olan park isminden olduğundan değiştirilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu,

3-Belediyemiz mülkiyetindeki 5748 ada 5 parsel sayılı 1151.74 m² yüzölçümlü alan ile doğusunda bulunan tescil harici yaklaşık 1834,62 m² yüzölçümlü olanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsisine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

4-Osmanyılmaz Mah. 5945 ada 40 parsel üzerindeki binada bulunan zemin kat 1-2-3-4-6-7-8-9-10 ve 11 nolu bağımsız bölümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsisine ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu,

5- SEDAŞ Gebze İşletmesi, İşletme Bakım ve Onarım Başmühendisliğinin İlçemiz Yenikent Mah, 4832 ada 3 parseldeki konut alanının kuzeydoğu köşesine trafo alanı işlenmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

 6- Serap ÇITAK’ın Gaziler Mah. 5253 ada 4 parselin ayrık nizam 3 kat ticaret alanı olan kullanımının donatı alanı ayırmadan ayrık nizam 6 kat ticaret alanı olmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

 7- Adnan YILMAZ ve Hiss.nın Osmanyılmaz Mah. 2469 ada 1-2, 2738 ada 1-2-4-5, 25747 ada 1-2-3-4-5, 2749 ada 1-2-3 parsellerin ve bu adalar arasındaki kadastral yolların Pazar alanı olan kullanımın, kadastral yolların imar planına yol olarak işlenmesi, 2749 adanın ayrık nizam 6 kat konut alanı, diğer parsellerin de ayrık nizam 4 kat konut alanı olmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

 8- Hüseyin ALBAYRAK’ın 891 ada 7 nolu parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporu, 

9- Denetim Komisyonuna 5 üye seçimi (Gizli oyla), 

10- Fazla çalışma ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi,

 11- Geçici İş Pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,

 12- Boş kadrolara karşılık çalışan sözleşmeli personel ücret ve ek ödeme tespitine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,

 13- Memur dolu kadro derece değişikliği ve kadro iptal-ihdasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi,

 14- Plan notlarına Bakım Akaryakıt İstasyonlarına ekleme yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

 15- Fen İşleri Müdürlüğünün talebi doğrultusunda yol güzergahının değiştirilmesine ilişkin teklifi, 

16- 4808 ada 1 parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

 17- Belediyemiz tarafından yapılacak kamulaştırma işlemlerinde belediyemize ait taşınmazlar, 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile değişik 4650 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 5393 sayılı Belediye kanununun 18 maddesinin e fıkrasına göre kullanılmasına ilişkin Emlak ve İst. Müdürlüğü teklifi