Çeker'den önemli açıklama

  • 2017-12-08 02:36:49 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Çeker'den önemli açıklama

Taşeron çalışanlarının kadroya alınması için yapılan çalışmalar, içerisine kamuda çalışan diğer sözleşmeli personellere yer verilmeyerek unutulması hakkında Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker şubede basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

Türk Sağlık-Sen olarak kamuda taşerona, 4-B’li, personel çalıştırılmasına, Kamu Dışı Aile Sağlığı Elemanı çalıştırılmasına, büyük hak kayıplarının olduğu 4-C modelineyıllardır karşı olduğumuzu  ve sonlanması gerektiğini her platformda söyledik.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama ile taşeron işçilerine kadro verilmek suretiyle  mağduriyetlerinin sonlandıracağını kadroya alınacaklarını ilan etmesi önemlidir. Yapılan açıklamayı önemsiyoruz.

Taşeron çalışanlarının nasıl ve ne şekilde kadroya alınacakları konusunda kamuoyunun ve çalışanların yeterli bilgilendirilmemesi çalışanların temsilcileri olan sendikalar ile konunun müzakere edilmemesi kafa karışıklığına sebebiyet vermektedir.   

Kurumların yapmış olduğu hizmet alım ihalelerini almış olan müteahhitlerin hizmet sözleşmelerinin süreleri sonlanmadan, sözleşmeleri fesih edildiği takdirde, hak sahiplerine tazminat talep etme hakkı doğacaktır. Hizmet alımlarının ücretlerini kurumlar elde etmiş oldukları döner sermaye gelirlerinden ödedikleri için ihale fesihlerinden doğabilecek tazminatları kurumlar mı ödeyecek, yoksa genel bütçeden mi karşılanacak bunlar açıklığı kavuşması gerekmektedir.

Umarız ki; kamu bir daha taşeron  ve emekçinin ve hakkının sömürüldüğü, kölelik düzeninin yansıması olan çalışma biçimlerine tenezzül etmez.

Türk Sağlık-Sen olarak kamuda görev yapan tüm çalışanların herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan kadrolu olarak görev yapması gerektiğini yıllardır söylüyoruz.

Farklı istihdam modelleri, aynı işi yapan çalışanlar arasında adaletsizliğe neden olduğu gibi, farklı mali, özlük ve sosyal haklara sahip olmaları ise çalışma barışını bozmakta, işyerinde huzuru yok etmektedir. Bu durumda kaliteli hizmet üretimine olumsuz etki etmektedir.  

Taşeron çalışanlarına kadro verilmesi için yapılacak düzenleme kamuda farklı istihdamın sonlandırılması açısından önemlidir. Ama eksiktir. 4/B’li, 4/C’li, Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları, Vekil Ebe-Hemşirelerin tamamına kadro verilmesi bir zorunluluktur.

 

Bu taleplerin karşılık bulması adına Türk Sağlık Sen olarak gerekli girişimler  için baş vurularımızı yapacağız.