Ayşe Altan yazdı

  • 2017-08-10 07:37:06 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Ayşe Altan yazdı

Milletvekili...

Genel olarak, seçimle yasama meclisine tayin edilen kimse...

Önceleri, "milletvekili" yerine, "Milletçe gönderilmiş kimse" anlamına gelen, mebus kullanılmaktaydı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, milleti temsil ederler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi  üyeleri, göreve başlarken and içerler...

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını..."

Sayın Milletvekilim, devletin varlığı ve bağımsızlığı sizlerin elinde. Sizler, istediğiniz zaman var olur devlet. Ve ancak sizler istedikçe bağımsız kalır...

"Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü..."

Vatan ve millet elbette ki birbirinden ayrılmayan ve asla bölünmeyen özelliğe sahiptir. Ama, vatanın bütünlüğü, tek bir metrekare toprak satmadan, ülke topraklarının, yine o ülkenin yurttaşlarına ait olduğunu hesap ederek sağlanmalıdır... Bu ülke toprakları da yalnızca Türk yurttaşlara aittir.

"Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma..."

Bu ülke toprakları, uğrunda sayısız şehitler vererek, bizlere bağışlanmıştır. Bu toprakların egemenliğine de, ancak ve ancak, bu ülke toprakları için canını vermiş gerçek şehitlerin kardeşleri sahip çıkacaktır. Onu bütün kötü gözlerden, gözü gibi sakınacaktır...

"Hukukun üstünlüğüne..."

Sayın Milletvekilim, şerait hukukunu kastemiyorsunuz, değil mi? Tamam, tamam... Yanlış anladım...

"Demokratik ve Lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma..."

Asıl önemli konuya şimdi geldik Sayın Milletvekilim... Mustafa Kemâl dedin mi bizde akan sular durur. Hatta kimi zaman ters bile akar. Mustafa Kemâl, bizlerin yaşantısında, her şeyden önemli yer tutar. Hele hele onun ilke ve inkılâpları üzerinde tartışmayı bile kabul etmeyiz. Mustafa Kemâl, Türkiye Cumhuriyeti ile ayrılmaz bir bütündür. Çok yaşa Mustafa Kemâl'in bizlere bağışladığı sevgili Cumhuriyet...Çok yaşa...

Yaşa Mustafa Kemâl Paşa yaşa....

"Toplumun huzur ve refahı..."

Toplumu, bir bütün olarak görürseniz eğer, Sayın Milletvekilim, huzuru ve refahı ancak o zaman sağlayabilirsiniz bu ülke topraklarında. Türk ulusu bir bütündür. Bu bütünlük, sağlanıp korunduğu müddetçe, ülkede refah ve huzur hüküm sürer. Aksi, acı,yıkım  ve çaresizlik demektir...

"Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden...."

Bu ülkede, herkesin, tüm yurttaşların, insanca yaşaması elbette ki, hepimizin tek dileği... Sayın Milletvekilim, etrafınıza şöyle bir bakar mısınız? Alıcı gözüyle ama...

"Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma..."

Anayasaya bağlı kalmak elbette ki gerekli. Ama mevcut Anayasaya bağlı kalmaktan söz ediyorum ben. Kendi istek ve çıkarları doğrultusunda değiştirilen yasalar topluluğuna Anayasa diyemiyorum çünkü...

"Büyük Türk Milleti önünde, namusum ve şerefim üzerine and içerim..."

Duyamadım Sayın Milletvekilim... Bir kez daha tekrar eder misiniz lütfen...

"Büyük Türk Milleti önünde, namusum ve şerefim üzerine, and içerim..."