Grev ertelemesi işçi düşmanlığıdır

  • 2017-06-01 10:06:34 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Grev ertelemesi işçi düşmanlığıdır

Nakliyat İş Örgütlenme Daire Başkanı ve Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal, Kristal-İş Sendikası'nın Şişecam'a bağlı bazı cam sanayi işyerlerinde aldığı grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden iki ay süreyle ertelenmesinin işçi düşmanlığı olduğunu ileri sürdü. Kopal ‘’Grev yasaklamalarına karşı mücadele meşru bir haktır. Nakliyat-İş Sendikası olarak direnen, mücadele eden cam işçileri ile her zaman dayanışma içinde olacağız.’’ Dedi.

Erdal Kopal, Nakliyat-İş Sendikası Gebze Şubesi olarak ülkemizde daha insanca yaşayabilecekleri bir ücret ve çalışma koşulları için mücadele eden, grevleri yasaklanan Kristal-İş üyesi 5700 Cam İşçisi ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. Kopal yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi;
İşçilerin patronlara, kapitalistlere karşı en etkin hak arama, mücadele aracı “GREV”dir. Grev hakkının ortadan kaldırılması demek patronların işçileri düşük ücretle kölelik koşullarında çalıştırılmasına ortak olmak demektir. Cam işçilerinin reel ücretleri giderek düşerken ve yoksullaşırken tekel durumunda olan Şişe Cam patronları karları giderek artmakta, ülke içerisinde ki yeni fabrikalar yanında yurt dışında da yeni fabrikalar kurmaktadır.
Cam fabrikalarında grevin yasaklanması ilk değildir. Geçtiğimiz yıllarda da yasaklanmış Anayasa Mahkemesi grev ertelemenin, yasaklanmasının yasal dayanağının olmadığını karar vermiştir. Metal, lastik geçtiğimiz günlerde de banka iş kolunda grevler erteleme adı altında yasaklanmıştır. Erteleme, yasaklama gerekçeleri her zaman “milli güvenlik” olmuştur. İşçi Sınıfın daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşulları istemesinin “milli güvenlik” ile ne alakası var?
Grev Hakkı Anayasa, İLO ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bir haktır. Cam grevinin yasaklanması aynı zamanda da tüm İşçi Sınıfımıza gözdağıdır. Ancak İşçi Sınıfımız, cam işçileri keyfi, hukuksuz grev yasaklamaları, tehditlerle teslim alınamaz.
Grev yasaklamalarına karşı mücadele meşru bir haktır. Nakliyat-İş Sendikası olarak direnen, mücadele eden cam işçileri ile her zaman dayanışma içinde olacağız.
Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez
Sermayenin İşçi Sınıfı üzerinde ki en açık diktatörlüğü demek olan 12 Eylül Faşizm döneminde yerli parababası Vehbi Koç, Kenan Evren’e yazdığı mektupta kıdem tazminatının patronlar üzerinde yük olduğunu ve bu yükten kendilerinin kurtarmasını istiyor. O dönemde her yıl için ödenecek kıdem tazminatına önce asgari ücretin 7,5 katı olarak daha sonra da memur maaş katsayısına bağlı olarak bir sınırlama getiriliyor. Şu an alınan ücret ve sosyal yardımlara bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı 4,426,16 TL’dir. Bu sınırlama yerine asgari ücretin 7,5 katı olsa her yıl için ücret ve sosyal yardımlara bağlı olarak bu rakam 13.327 TL olacaktır.

Ancak yerli-yabancı parababaları ve onların ekonomik siyasi örgütleri bununla da yetinmeyerek işçiler için kıdem tazminatlarının gelecekle ilgili bir hak, bir güvence olmaktan çıkarılmasını istiyorlar. Ekonomik anlamda yük getirmeden işçiyi daha kolay çıkartmak istiyorlar. Fona devredilen kıdem tazminatı ile işverenler tümden sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. İşçileri daha düşük ücretlerle örgütsüz sendikasız çalıştırmak istiyorlar.
Milli gelirden işçilerin emekçilerin aldıkları pay düşerken sermayedarların aldıkları pay artmaktadır. Servetin ve gelirin paylaşımında adaletsizlikler giderek derinleşmektedir. Tüm bunlar iş ve gelecek güvencesi de olan kıdem tazminatına göz dikiyorlar.
Kıdem tazminatı ile değişiklik tasarısı dün Bakanlar Kuruluna sunuldu. Önümüzdeki günlerde başta örgütlü sendikalı işçiler olmak üzere tüm işçileri, halkımızı kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkmaya, onu gasp etmeye çalışanlara gerekli cevabı vermeye, direnmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz.