Akyüz'den 8 Mart açıklaması

  • 2017-03-07 02:29:28 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Akyüz'den 8 Mart açıklaması

Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, 8 Mart dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Akyüz, açıklamasında şöyle dedi:

“Kadınların daha iyi bir yaşam, daha iyi çalışma koşulları ve eşitlik talebiyle başlattıkları mücadelenin sonucunda 8 Mart, tüm dünyada Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Her 8 Mart'ta kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunların ortadan kalkması talebi ve umuduyla sesimizi yükseltiyor, mücadele veriyoruz.

Ancak kadınların işyerinde, evde ve hayatın her alanında yaşadıkları sorunların azalmadığına aksine arttığına tanık oluyoruz. 2017 yılı 8 Mart'ında da bu kuralın değişmediğini ve kadınların sorunlarına yenilerinin eklendiğini görüyoruz.

2017 yılı ile birlikte ekonomik kriz kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Fabrikalarda ve işyerlerinde patronlar, krizin faturasını işçiye çıkartmak istiyorlar. İşçilerin içerisinde ise öncelikli hedef ne yazık ki, kadın emekçiler oluyor. Resmi işsizlik rakamlarına göre, son dönemde işsiz kalanların büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Halen çalışma hayatında yer almak isteyen kadın işgücü içerisinde her üç kadından birisi işsiz durumdadır. Gerçek rakamlar ise bunun hayli üzerindedir. Kriz önce, kadın emekçileri vurmaktadır.

Ayrıca, kadınlar erkeklere oranla güvencesiz ve daha esnek çalışmaya zorlanmaktadır. Kriz dönemlerinde kadınlar işsiz kalmak ile daha esnek çalışmak tercihi arasında bırakılmaktadır. Kısacası kadınların uğradığı ayrımcılık, işyeri ve fabrikalarda kriz dönemlerinde kat be kat artmaktadır.

8 Mart'ta bir kez daha, bu ayrımcılığı ve kadınlarımızın maruz kaldığı şiddeti kınıyor ve lanetliyoruz.  Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bu sorunların giderilmesi için bir kutlama değil mücadele günü olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Fabrikada, işyerinde, evde ve hayatın tüm alanlarında kadına yönelen ayrımcılık, şiddet ve baskılara karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekmektedir.

8 Mart gününü tüm kadınlara armağan edenler de, bu bilinçle mücadele eden ve yine bu uğurda hayatlarını kaybeden kadın emekçiler olmuştur. 8 Mart 1857’de kadın tekstil işçilerinin daha iyi çalışma koşulları ve ücretlerinin yükseltilmesi için verdiği mücadele, tüm kadınlara rehber olmuştur. O dönemde bu yana bir mücadele günü olarak kabul edilen 8 Mart, 1975 yılında Birleşmiş Milletler'in verdiği bir kararla Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir.

Kadınların uğradığı şiddet, ayrımcılık ve baskıların boyutlarını en başta kadın emekçiler bilmektedir. Kadınlar, erkeklere göre daha güvencesiz, daha kötü koşullarda, daha düşük ücretle çalışmaktadırlar. Fabrikalarda ve işyerlerinde mobbinge daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bunlar yetmiyormuş gibi kadınları esnek, geçici ve sendikasız çalışmaya zorlamak için yeni yasal düzenlemeler hazırlanmakta ve kanunlaştırılmaktadır.

Bu baskılar ve yaşanan ayrımcılık, kadınların büyük bir kısmının çalışma yaşamından dışlanmasıyla sonuçlanmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 12 milyona yakın kadın işgücünün dışında kalmıştır. Çalışmak isteyenler ise ya iş bulamamakta ya da güvencesiz ve esnek çalışmaya zorlanmaktadır.

Kadın emekçilerin kendilerine dayatılan bu cendereyi kabul etmeyeceklerini biliyoruz. Bu uğurda işyerlerinde ve fabrikalarda mücadele eden, örgütlenen, hakkına sahip çıkan kadınları selamlıyoruz.

Kadınların, işçi sınıfına yönelen saldırılara karşı verilecek mücadelenin de en ön saflarında yerlerini alacaklarından kuşkumuz yoktur. Kadın emekçileri, kıdem tazminatının fona devredilmesi, Varlık Fonu ile başlatılan yeni özelleştirme saldırısı, zorunlu BES dayatması, iş cinayetleri ve taşeronlaştırmaya karşı kararlı bir mücadelenin parçası olmaya çağırıyoruz.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi ve Gebze Sendikalar Birliği olarak olarak, kadın üyelerimizle birlikte işyerlerimizde yaşanan sorun ve zorluklara karşı, örgütlü gücümüz ve sendikal bilincimizle mücadele etmeyi öncelikli görevimiz olarak görmekteyiz. Sendikamız, kadınların gerek kamusal alanda gerek de çalışma hayatında ve gerekse evde uğradıkları ayrımcılıklara karşı yıllardır mücadele vermektedir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi ve Gebze Sendikalar Birliği olarak kadınlara yönelik her türlü şiddetin ve çalışma yaşamındaki ayrımcılıkların son bulması dileği ile siz değerli kadın üyelerimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. 8 Mart'ın birlik, mücadele ve dayanışma içinde geçmesini diliyoruz.