İhraçlar Hayır diyenlere gözdağıdır

  • 2017-02-09 08:41:53 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
İhraçlar Hayır diyenlere gözdağıdır

Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, OHAL kapsamında çıkarılan son KHK ile çoğunluğu eğitim emekçisi binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiğini, 330 akademisyenin bir kalemde üniversitelerden atıldığını ileri sürerek; ‘’ İş öyle bir yere vardırılmıştır ki; Ankara Üniversitesi  DTCF Tiyatro Bölümü’nde 4 akademisyenin dışındaki bütün hocalar tasfiye edilmiştir. Liste hazırlayıcılar hızlarını alamamış, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nu da ihraç edecek bir fütursuzluğa başvurmuşlardır.’’ Dedi.

 

Gündem hakkında açıklama yapan Başkan Hasan Atik; AKP-Erdoğan iktidarının altına imza attığı bu karar, Türkiye’nin nasıl bir referandum süreci yaşayacağını da açıkça ortaya koymaktadır. Önceki KHK örneklerinde olduğu gibi son KHK da “Tek adam yönetimine Hayır” diyenlere açık bir tehdit, açık bir gözdağıdır.’’ Dedi.

 

Atik açıklamasında şu görüşlere yer verdi;’’Kitleleri savaş ve sömürü politikalarına kazanmak isteyen siyasi iktidar, bir yandan da milliyetçi, ırkçı ve muhafazakar bir toplum düzeni inşa etme gayretindedir. Temel bilimlere “batı uzantısı sapkınlıklar” yaftasıyla savaş açılması; fikir, sanat ve kültür dünyasının sürekli bir biçimde baskı, sansür ve yasak kıskacında tutulması da bu amaca ulaşmak içindir. Bilimin, kültürün ve sanatın yeniden üretiminde temel işleve sahip olan üniversitelerde aydın, demokrat, halkçı hocalardan boşalan/boşaltılan kadroların yerine kimlerin doldurulacağı ise şimdiden aşikardır. 

 

Gelinen yerde Barış bildirisine imza atan akademisyenler için başlatılan sürek avı toplu tasfiyelerle yeni bir aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. Böylece üniversitelerde savaş borularının daha çok çalındığı bir ortam oluşturulmak istenmektedir.

 

Ne var ki; iktidar güçlerinin OHAL ve KHK’larla devreye soktuğu tüm bu baskı ve tasfiye uygulamaları onun gücünden çok, korkusuna işaret etmektedir. Nitekim tüm bu antidemokratik ihraç kararlarına karşın bu ülkenin onurlu akademisyenleri ve mücadeleci kamu emekçileri boyun eğmemiştir, eğmeyecektir.

 

Gün bu mücadeleye sahip çıkma ve destek olma günüdür.

 

Bütün işçileri, emekçileri, gençliği ve kadınları ihraç edilen akademisyenlerle/kamu emekçileriyle dayanışmaya; bu köhnemiş düzene hep birlikte “Hayır” demeye çağırıyoruz.’’