Vazgeçin şu karardan

  • 2013-09-26 06:50:54 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Vazgeçin şu karardan

 

Gebze Hürriyet, İnönü, Yavuz selim, Mimar Sinan, Cumhuriyet ve Adem yavuz Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Mağdurları Dernek başkanları, Balkan Türkleri dernek lokalinde düzenledikleri basın toplantısında, hükümet, Büyükşehir ve belediyelere çağrıda bulunarak, mağdur olmamaları için kentsel dönüşüm adı altında yapılacak uygulamalardan vazgeçilmesini istediler. Dernek Başkanları, 2-B kapsamında yer alan evleri için biçilen rayiç bedellerinin de indirilmesini talep ettiler.

 

 Hürriyet mahallesi Dernek başkanı Cuma Gekoç,  İnönü mahallesi Başkanı Hüseyin Çalışkan,  Mimar Sinan mahallesi Dernek başkanı Erhan Bölük, Cumhuriyet Mahallesi Dernek başkanı Sebahattin Günal ve Yöneticisi Elvan hazırcı, Adem Yavuz Mahallesi temsilcileri Saim Yeletan ve Ahmet Ünal, Balkan Türkleri dernek başkanı  Hüseyin Aksu yaptıkları açıklamada, inatlaşmadan vazgeçilmesini, vatandaşın iradesinin, mülkiyet hakkının hiçe sayılmamasını istediler.

 

Dernek başkanları yaptıkları ortak açıklamada, “6306 sayılı  Afet Riskli alanların  Dönüştürülmesi hakkındaki kanunla mahallelerimiz mağdur edilmektedir. Bu bölgedeki yaşayan insanlar olarak yaşam haklarımız hiçe sayılmaktadır. İradelerimiz dışında göçe zorlanmaktayız.  Cumhuriyet, Adem yavuz ve Hürriyet mahallesinden vatandaşlar bu kanun kapsamında perişan edilmektedir.  Çayırova İnönü ve Emek mahallesinin insanları yine TOKİ ve belediye işbirliği ile  mağdur edilmek istenmektedir. Yine Gebze İnönü mahallesinden vatandaşlar,  ana giriş projesi kapsamında TOKİ’nin insafına terk edilmektedir.

 

Bizlerin barındıkları ve kendimizi güvencede hissettiğimiz evlerimiz komik bedeller önerilmek suretiyle elimizden alınacaktır. Vatandaşların değeri ve geleceği parayla ölçülmektedir. Bu bir yanılgıdır. Bu yasa ile yapılmak istenen kentsel dönüşüm değildir. Bedavaya evlerimizin elimizden alınmasıdır. Anayasa ile güvence altına alınmış, mülkiyet hakkımıza rızamız olmadan saldırıdır.”dediler.

 

Hükümete, belediyelere ve TOKİ’ye, bu kanunu uygulamaktan vazgeçme çağrısı yapan dernek Başkanları, en meşru hakları olan , mülkiyetlerini korumak için direnme haklarını kullanacaklarını vurguladılar.

 

Dernek başkanları, bir başka çağrıyı da 2-B rayiç bedelleri için yaptılar.  2-B kapsamındaki alanların rayiç bedellerinin  yüksek tutulduğunu, evinden başka bir şeyi olmayan ve 800 TL maaşla çalışan insanların bunu ödemesinin mümkün olmadığını ifade ederek, rayiç bedellerini makül bir seviyeye çekilmesini istediler.