Mesai var para yok!

  • 2015-09-22 06:54:36 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Mesai var para yok!

 Hükümet  21 - 23  Eylül tarihleri arası Kamu görevlilerine idari izin verdi. Kamu hizmetlerinin aksamaması için yeterli derecede memuru da zorunlu olarak mesaiye davet ettiği memurlara mesai ücreti ödememesi için yayınlamış olduğu genelge hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Türk Büro Sen Şube Başkanı Rıfat Oypan ortak basın açıklaması yaparak tepki gösterdiler. Basın açıklamasına Türk Sağlık Sen eski Şube Başkan Yardımcısı Erol Kalemer  Vatan Partisi İzmit İlce Başkanı Ali Tanrıkulu, Millet vekili adayı Gökhan Onater ve Ömer Faruk Baykal katıldı. 

 Kurban bayramı resmi tatili 23 Eylül Çarşamba Saat 13.00 başlaması gereken Hükümetin yayınlamış olduğu genelge ile 21 Eylül Pazartesinden başlatılmış olması nedeniyle Kamu görevlileri 21-23 çarşamba günü saat 13.00 kadar  iki bucuk “2,5” gün idari izinli sayılacaklar. Kamu hizmetlerinin aksamaması için yeterli derecede memurda zorunlu olarak mesailerine devam etmek zorunda bırakılmıştır. Zorunlu olarak mesaiye davet edilecek memurların tespiti neye göre, hangi kırıterler göz önüne alınarak mesaiye çağırılacağı belirtilmediği için, hükümet memuru amirin insafına terk etmiştir.

 

          Genelgede “İdari izin süresince görevli olanlara her hangi bir fazla ödemede bulunulmayacağının” ifade edilmesini de anlamak mümkün değildir.  Hükümet bir kısım kamu görevlisini izinli sayıp, bir kısmına da sen  işe geleceksin, hizmetin karşılığına da ne ücret, nede izin vermeyeceğiz demesinin izahı mümkün değildir. Hükümet yayınlamış olduğu bu genelge ile memura modern köle muamelesi yapmaktadır. Çünkü köle düzeninde çalıştırılan işçiye her hangi bir ücret ödenmez.

 Sürekli demokrasiden, insan haklarından, hak ve hukuk tan bahseden hükümete hatırlatmak isteriz. Bütün dinler kul hakkının yenilmesini yasaklamış ve  büyük günahlardan saymıştır. Halkımızın yüzde doksan dokuzu Müslüman’dır. Dinimizce kul hakkı çok günahtır.

Hz. Rasûlullah (s.av.) şöyle buyuruyor: "Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helâlleşsin! Çünkü âhırette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları buna yüklenir." [Buhârî], Diğer bir hadis de "Kul hakkı, mü'minin ayıbı, kusûrudur." [Ebû Nuaym] der

  Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasa ve kanunlar ile yönetilir. Kamu görevlilerinin “Sağlık personelinin” İdari izinli sayıldığı iki bucuk gün süresince görevlendirilen personele her hangi bir ücret ödenmemesi başta Anayasamızın 10. Maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi ile Zorla Çalıştırma Yasağını düzenleyen 18. Maddesine ve Devlet Memurları Kanunun “DMK” 10. Maddesinde diğer yürürlükteki mevzuatlara aykırıdır.

  657 sayılı DMK’nın Ek 33. Maddesinde normal çalışma süresi dışında yürütülen hizmetlerin karşılığı “ Nöbet” olarak tanımlanmış ve niteliklerine göre ücretlendirilmiştir. Buna göre görevlendirilen personelin haftalık ve aylık çalışma sürelerini aşan mesai saatleri nöbet kapsamına alınarak nöbet ücreti şeklinde tahakkuk ettirilmesi emrediliştir.

 İdari izin kapsamına alınan iki bucuk günün normal çalışma süresi dışında sayılması nedeni ile bu sürede görevlendirilen personelin yürütmekte olduğu çalışma süreleri nöbet kapsamında değerlendirilmeli ve yukarıda zikredildiği şekilde ücretlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, bu süreçte işyeri personelinin büyük çoğunluğunun izinde bulunduğu bir zaman diliminde işyerine gelerek hizmet vermekte olan nöbetçi personelin sunmuş olduğu özverinin karşılıksız bırakılması eşitlik ve hakkaniyet ilkesi bakımından doğru bir uygulama değildir.

 

         Kurum amirlerince pazartesi, salı ve çarşamba günü  mesaiye davet edilen memurların iki bucuk günlük ücreti anayasa ve kanunlar çerçevesinde ödenmek mecburiyetindedir. Ödemediği takdirde Kamu çalışanlarının yapacağı dua neticesinde Hükümetin iki yakası bir araya gelmez. Hükümetin bu usulsüz uygulaması sayesinde bu bayramın Kurbanları memurlar, olmuştur. Üyemiz olsun veya olmasın mağdur olan kamu çalışanlarının haklarının aranmasında sendika olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız.