İşte Tarhan'ın ilk önergesi

  • 2015-06-27 12:09:09 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
İşte Tarhan'ın ilk önergesi

Kocaeli MilletvekiliTahsin Tarhan, hem görevde bulunan, hem de bir süre önce görevden alınan binlerce okul yöneticisini ilgilendiren yüksek yargı kararının uygulanmamasını Meclis gündemine taşıdı.

Tahsin Tarhan,  “Yargı kararı apaçık ortadayken, bunun uygulanmaması hukukun üstünlüğü ve hukuk devletiyle nasıl bağdaşır?” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili TahsinTarhan, TBMM’ye sunduğu ilk soru önergesinde, okullarda yaşanan yönetim karmaşasını gündeme getirdi.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun okul yöneticilerinin görevden alınmasına ve yerlerine mülakatla atama yapılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurduğunu hatırlattı.

Tahsin Tarhan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde, bu karara rağmen,  son dönemde atanan okul yöneticilerinin makamlarında oturmaya devam ettiğine dikkati çekti.

CHP’li vekil önergesinde, mahkemenin atamaların “hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmeden” yapıldığına işaret ettiğini anımsattı. Danıştay’ın durdurma kararının ardından görevden alınan müdürlerin durumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını da vurguladı.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Milli Eğitim Bakanı’ndan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“-Bakanlığınızın, bu kararın, 4 yıllık görev süresini bitiren müdürleri kapsamadığı yönünde bir görüşü var mıdır? Bunun dayanağı nedir?

 -Bakanlığınızın il müdürlüklerine gönderilen yazıda yer alan “atama değil, hüküm durduruldu” ifadesi ne anlama gelmektedir?Bu ifadenin hukuki dayanağı nedir?

-Hükmün durdurulması kararına karşın, “ölçüt” ve “duyuru” kriterleri dikkate alınmadan yapılan son atamalar hukuksuz değil midir?

 

-Eğitim kurumlarında, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri ne zaman yapılacaktır? Bu atamalarda hangi ölçütlere dikkat edilecektir?”