Öğretmenler sahipsiz değildir

  • 2015-06-22 10:00:31 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Öğretmenler sahipsiz değildir

Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener yazılı bir açıklama yaparak; “Gün geçmiyor ki öğretmenlerle ilgili olumsuz bir habere rastlamayalım; Öğretmene saldırıldı, öğretmen öldürüldü, öğretmene hakaret edildi, Yalova da olduğu gibi koltuğun verdiği güçle öğrencilerinin gözü önünde öğretmene hakaret edilenleri de gördük, hala koltuklarında oturduklarına da şahit oluyoruz. Bu ve benzer olayları ne yazık ki çok sık duyar olduk.” Dedi. Şener; ”Benzer bir olayı Gölcük Piri Reis Okulunda çalışan öğretmenimiz Nevrihal Zeybek’e bir veli; ders çıkışında çalışma arkadaşları ve diğer velilerin önünde hakaret ederek devamında tehdit etmesinden sonra Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız şikâyet neticesince; Gölcük Sulh Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasında; veli üyemize karşı haksız eyleminden dolayı; alanen kamu görevlisine tehdit ve hakaret suçları işlediği sabit görülüp cezaya çarptırılmıştır. Devamında öğretmenimizin Mesleki onur ve saygınlığına yönelik gerçekleşen bu eylemden dolayı; bu kez manevi tazminat talebi ile yargı yoluna başvurulmuş olup; Gölcük Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava 16.06.2015 tarihinde sonuçlanmış; Sayın mahkeme velinin üyemize manevi tazminat ödemesini hükmetmiştir.Bu ve bunun gibi öğretmene şiddet, darp, aşağılama gibi olaylar artarak devam etmektedir. Eğitim çalışanları iktidar tarafından özellikle itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Eğitim çalışanlarımıza yönelik olarak,  bizzat eski başbakan şimdiki Cumhurbaşkanı ve milli eğitim bakanları tarafından sarf edilen söz ve söylemlerin aleyhte bir kampanyaya dönüştürülmesi, ALO 147 ihbar hattı ile binlerce eğitim çalışanımız hakkında soruşturma açılması, öğretmenlere uygulanan şiddet olaylarının artması, sistemden kaynaklı dayatmaların sonucu olan, alan değişikliği, eğitim çalışanlarımızın mesleki, özlük ve sosyal haklarında bir türlü yapılmayan iyileştirmelerin temelinde de bu gerçeklik yatmaktadır. Mevcut siyasi iktidarın mesleğimize yönelik saldırılarının temelinde yatan nedenler, eğitim sistemimizi özelleştirerek piyasalaştırmak; laik, demokratik, bilimsel ve kamusal yapısını yıkarak eğitimde ideolojik değişikliği gerçekleştirmektir. Bu olaydan da anlaşıldığı üzere öğretmenler ve eğitim çalışanları sahipsiz değildir. Eğitim iş eğitim çalışanlarına yapılacak her saldırıda, her hukuksuzlukta, her hak ihlalinde yanlarında olacak, haklarını ve mesleğimizin onurunu korumaya devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. Dedi.