Dursun'dan sert çıkış

  • 0000-00-00 00:00:00 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Dursun'dan sert çıkış

CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, bir yerel gazetede yayınlanan, “Adnan Köşker’in CHP’ye jesti’ haberiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Dursun, yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Haberde, Adnan Köşker’in Denetleme komisyonuna üye verilmemesi gerekirken sanki CHP’ye denetleme komisyonuna bir üye vermesini istemek suretiyle başkanın partimize bir lütuf sunmuş gibi zikredilmiştir. Belediye Başkanı Adnan Köşker galiba hamileri gibi hukuktan ve yasal düzenlemelerden bihaber olduğu aşikar.CHP hiçbir kurumdan ve hiç kimseden ayrıcalık talebi ve beklentisi yoktur.Bizatihi CHP, herkesin ve kurumların kamu gücünü ve otoritesini eşitlik temelinde herkese uygulanmasını ve herkesin de yasal kurallara uymasını beklemektedir” dedi. Dursun, açıklaması şöyle: 
“Keza bu minvalde denetleme kurulu üyelerinin nasıl ve ne şekilde ve kimlerden teşekkül edeceği de 5393 sayılı halen yürürlükte bulunan BELEDİYE KANUNUNDA açıkça düzenlenmiştir.
Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanunun “..Denetim komisyonu..” başlıklı 25/1.maddesi “..İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur..” 
Yasal düzenleme bu iken Belediye Başkanının “..Karlı Dağdan kar bağışlıyormuş..” gibi tavır ve sözleri yakışmamıştır.Zira ikinci dönem belediye başkanının bu düzenlemelerden bihaber olduğu düşünülemez.Öyle ise bu daha kötü bir durumdur.Aksi bilmesine rağmen bu beyanı vermiş ise yanlış bilgi ve beyandır,yakışmaz.
CHP meclis üyesindeki arkadaşlarımız 5393 sayılı yasanın 25/1.maddesinden doğan bu hakkını kullanmış ve denetleme komisyonuna bir üyeyi kendi aralarında meclis üyemiz Serkan Savutoğlu'nu seçmiş ve göndermiştir.
Umarım bu hususlarda beyanda bulunurken biraz daha dikkatli ve bilgiye dayanılarak verilir.
Kamuoyuna saygı ile sunulur