Borca bak borca!

  • 2014-10-16 02:29:25 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Borca bak borca!

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Erhan Coşkun, Kocaeli'de 320 bin vergi mükellefinin, trafik para cezaları, öğrenci öğrenim kredisi, motorlu taşıtlar vergileri de dahil 10.3 milyar TL vergi borcu olduğunu söyledi.

Vergi Dairesi Başkanlığı'nda açıklama yapan Erhan Coşkun, 11. 09.2014 tarihinde yürürlüğe giren vergi borçlarının yapılandırılması kapsamında borçlu mükelleflerin borçlarının yapılandırılarak taksitle veya peşin olarak ödenebilmesi açısından önemli ölçüde imkan sağlandığını söyledi. Kocaeli genelinde 10.3 milyar TL vergi alacağı olduğunu söyleyen Erhan Coşkun konuşmasına söyle devam etti:

"Kocaeli Vergi Daire Başkanlığı'nın Eylül 2014 ayı itibariyle faal mükellef sayısı 103 bin civarındadır. Hali hazırda 320 bin adet faal ve faal olmayan borçlu mükellefe ait toplam alacak miktarı 10.3 milyar TL'dir. Bugün itibariyle bahsettiğimiz 10.3 milyar TL'nin 2.4 milyar TL'lik kısmı yapılandırma kapsamına alınmış durumdadır. Bahsettiğimiz 320 bin borçlu mükellef sayısı Kocaeli nufusu itibariyle baktığmızda yaklaşık nufusun yüzde 20'sine tekabül etmektedir. Bu yüzden her vatandaşımızın borcu olup olmadığını öğrenmeleri gerekir. Borçlarını vergi dairelerimizden, internet siteleri üzerinden ve kısa mesaj servisleri üzerinden öğrenmeleri mümkündür."

18 AYA VARAN TAKSİTLER

Kanunun mükelleflere sağladığı faydalar olduğunu söyleyen Erhan Coşkun konuşmasına söyle sürdürdü:

"Borçların yapılandırılması kapsamında 18 aya kadar varan ve ilk taksit Aralık 2014 döneminden itibaren başlayarak her iki ayda bir ödenmek üzere genel olarak 3 yıl gibi uzun vadeli ödeme planı çerçevesinde ödenmesine imkan tanımaktadır. Keza bu kanun, borçlu mükelleflerin yapılandırdıkları borçların faiz yükünün kayda değer ölçüde hafiflemesine fırsat vermektedir. Gecikme faizi, gecikme zammı gibi faizlerin yerine değişim katsayıları dikkate alınacağından daha düşük faiz tutarı ödenecektir." 

'ÇEŞİTLİ ÖDEME SEÇENEKLERİ VAR'

Peşin, taksitle ve kredi kartıyla ödeme imkanlarının sağlandığını söyleyen Coşkun, "Yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer'i amme alacağı ya da katsayı uygulanmayacaktır. Yapılandırılan alacak tutarının taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlularca başvuru sırasına göre 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir. Borçlu tarafından taksit sayısına ilişkin bir tercihte bulunulmaması halinde, idarece fıkrada öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 takside ilişkin ödeme planı verilecektir" dedi.