AKP`ye Karşı Mücadele Daveti

  • 2014-09-01 07:10:09 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
AKP`ye Karşı Mücadele Daveti

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu’nun, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında, AKP İktidarı döneminde bölge ülkeleri arasındaki sorunların büyüdüğüne, etnik, dini grupların hatta aşiretlerin birbirine düşman haline getirildiğine dikkat çekilerek, “Askerler, milisler bir yana sivillerin bile topluca katledildiği bir döneme girilmiştir” denildi. Yönetim Kurulu tarafından AKP’nin barışı karşıtı politikalarına karşı mücadele çağırısı içeren açıklama şöyle;

Dünya Barış Günü olarak, Alman Faşizmi`nin 1 Eylül 1936 tarihinde Polonya`yı işgal ederek çıkmasına neden olduğu İkinci Dünya Savaşı`nın başladığı kabul edilen gün 1 Eylül tarihi kabul görmektedir. Çok ağır sonuçlara yol açan İkinci Dünya Savaşı`nın son olması temennisi ile birçok ülkede her 1 Eylül`de, çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya Barış Günü, Türkiye`nin içinde bulunduğu coğrafyadaki huzursuzluk ve çatışma ortamı nedeni ile bu yıl daha anlamlı bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Komşularımız Suriye, Irak ve hemen yanı başımızdaki Ukrayna`da yaşanan çatışmalar tüm dünya tarafından endişe ile takip edilmektedir.

Bugün ne yazık ki AKP İktidarı`nın Suriye rejimi ile çatışan gruplara sağladığı destek dolayısıyla ülkemiz adeta iç savaşın bir parçası haline getirilmiştir. AKP İktidarı`nın katkıları ile emperyalist ülkelerin bölgede yarattığı kaos ortamında en çok yine Türkiye etkilenmektedir. Türkiye`nin sınır kentleri şeriatçı gruplar tarafından lojistik ve askere alma merkezi olarak kullanmaktadır. AKP`nin desteği ile büyüyen, ele geçirdiği silahlarla diğer muhalif yapıları neredeyse tasfiye eden Irak ve Şam İslam Devleti Örgütü (İŞİD), Suriye`de elde ettiği güç ile Irak`ta da etkinlik alanını genişletmekte ve bölgesel bir güç haline gelmektedir.

AKP İktidarı döneminde bölge ülkeleri arasındaki sorunlar büyümüş, etnik, dini gruplar hatta aşiretler birbirine düşman haline getirilmiştir. Bugün çatışma alanlarında uluslararası savaş kuralları dahi uygulanamamaktadır. Askerler, milisler bir yana sivillerin bile topluca katledildiği bir döneme girilmiştir. İŞİD`in etkin olduğu bölgelerde Aleviler, Şiiler, Ezidiler, Hıristiyanlar, Kürtler ve Türkmenler temel insan haklarını kullanmak bir yana her gün ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

 Dünya Barış Günü`nde karşı karşıya kaldığımız bu tablodan AKP eliyle yürütülen Türkiye`nin çatışmacı dış politikası sorumludur. Komşular ile "sıfır sorun" sloganı ile yola çıkan AKP`nin barış karşıtı politikaları, Türkiye`yi uluslararası alanda yalnızlaştırmaktadır. Ahmet Davutoğlu`nun geliştirdiği "stratejik derinlik" politikası bölge halkları için kalıcı sorunlara ve yeni çatışmalara yol açmaktadır. AKP`nin yeni döneme Davutoğlu`nun başbakanlığında girmesi, çatışmaların derinleşeceğine yönelik kaygıları artırmaktadır.  

 

AKP Hükümeti içeride ise ülkemizin en önemli gündemlerinden biri olan Kürt Sorunu`na ilişkin de dış politikadakine benzer bir strateji uygulamaktadır. "Açılım", "kardeşlik", "çözüm" kavramlarıyla başlatılan ve yürütülen süreçler ile konu adete sürüncemeye bırakılmaktadır. AKP İktidarı Kürt Sorunu`nu, yalnızca din-mezhep birlikteliğine vurgu yapan önerileri ile seçim dönemlerinde oy artırıcı çeşitli stratejiler uygulayarak, istismar etmektedir.

 

 Elektrik Mühendisleri Odası olarak, üyelerimizi ve tüm yurttaşları, 1 Eylül Dünya Barış Günü`nde AKP`nin politikalarına karşı ülkemizde ve bölgemizde barış için mücadele etmeye ve tüm etnik ve dini grupların bir arada barış içinde yaşayabilmesine olanak sağlanması için duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki barış içinde yaşanan, kalkınmasını tamamlamış, demokratikleşmiş, laik bir Türkiye`nin yolu, karanlığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, savaşlara, emperyalist çıkarlara karşı mücadeleden geçmektedir.