Emeklilerin hükümetten beklentileri

  • 2014-04-29 03:23:00 Tarihinde Yazıldı
  • yazdir Yazdır
Emeklilerin hükümetten beklentileri

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Toplantısı, Ankara’da yapıldı. Gebze Şube Başkanı Ali Tunç’un yanı sıra 98 şube başkanının katıldığı toplantıda emekli sorunları başta olmak üzere ekonomik ve sosyal konular değerlendirildi. Toplantıda görüşülen konular daha sonra basın yoluyla kamuoyu ile paylaşıldı.

 

İşte Başkanlar Kurulu Toplantısında alınan kararlar ve emeklilerin hükümetten beklentileri:

 

         2014 yılında emekli aylıklarına yapılan zamlarda, eşitlik sağlanamamıştır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine birinci altı ayda yüzde 3.27 altı aylık tüketici fiyat artışları esas alınarak zam yapılmış, memur emeklilerine ise ortalama yıllık 140 lira seyyanen zam uygulanmıştır. Bu uygulama, yeni bir eşitsizlik getirdiğinden, gelecek dönemler için emekli aylıklarına yapılacak zamlarda eşitliği sağlayacak bir sistem getirilmelidir. Emekli aylıklarına yapılacak zamlar planlanırken, tek başına yüzdeli artışların emeklileri mağdur ettiği gerçeği görülmeli, seyyanen ve yüzdeli zamlar seçenekli olarak öngörülmeli, emeklilere refahtan pay verilmelidir.

 

         2000 sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılmaması, emekli aylıklarında yeni bir eşitsizliğe neden olmuştur. Özellikle de, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 1 Ekim 2008 sonrasında çalışarak emekli olanların aylıklarında yaşattığı düşüşler, yeni bir haksızlığı ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, intibak ile birlikte emekli aylığı hesaplama kriterleri olan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları çalışılan dönemler için eşitlenmelidir.

 

         Gösterge sisteminin kaldırılmasının eksikliğini daha net görmekteyiz. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için, derece ve kademesi olan gösterge sistemine geçilmelidir. Türkiye Emekliler Derneği, bu yönde yaptığı çalışmalarını yetkili makamlara sunmuş, zaman kaybedilmeden bu sisteme geçilmesini önermiştir.

 

         Sağlık hizmetlerinde, kamu ve özel hastanelerinden yararlanmada büyük bir farklılık ortaya çıkmıştır. Katkı payı ve ilave ücretin özel hastanelerde yüksek belirlenmesi, emeklileri mağdur eden bir uygulamaya dönüşmüştür. Özel hastanelerde 12 lira katılım payı ve yüzde 200’e kadar ilave ücret talep edilmesi, sağlık hizmetlerini paralı bir yöne götürmüştür. Emeklilerin bu paraları ödeme gücü olmadığından, kamu ve özel arasındaki böylesine uçurumun olması, hakkaniyetli görülmemiştir.

 

         Emekliler çalıştıkları dönemlerde, sağlık primlerini en yüksek değer üzerinden  ödemiştir. Sosyal güvenliğin koruması olan sağlık haklarına erişimin önündeki engeller kaldırılmalı, emeklilerden bir ücret alınmadan sağlık hizmetlerinden yararlanma sağlanmalıdır. İlaç bedeli, reçete ücreti ve ilaç fiyat farkı ile ödeme gücü olmayan emeklilerin sağlık hizmetinden yararlanmasını zorlaştıran bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uygulamaları, emeklileri koruyacak şekilde değerlendirilmelidir.

 

          Emeklilere verilmeyen banka promosyonları, uygulamada emeklilere yönelik bir haksızlık olarak değerlendirilmiştir. Çalışanlar gibi, emeklilerin de banka promosyonlarını almalarının sağlanması için Başbakanlık Genelgesinde değişiklik yapılmalıdır.

 

         Anayasamızın da yaşlılarımıza tanıdığı "Pozitif Ayrımcılık" ilkesi gereği düzenlenen 6495 sayılı Kanun ile getirilen, yaşlılara yönelik ücretsiz kart uygulamasının, yine yasayla tanınan yaş haddi sınırının sonuna kadar kullandırılması ve yaş kriterinin 65'ten 60'a çekilmesi için belediyelerimiz yetkilerini kullanmalıdır.

           

 

Emeklilerimizin, yukarıda sıralanan beklentilerinin en kısa sürede hayata geçirilebilmesi için, bu taleplerin parlamento gündeminde olan Torba Yasa kapsamında yer almasını hükümetten büyük bir ümitle beklemekteyiz.